Polska - łupkowy przegląd tygodnia 11 - 17 sierpnia 2014 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej gazu łupkowego w Polsce w tygodniu 11-17 sierpnia 2014 r.

Orlen zapowiada dalsze prace poszukiwawcze za gazem łupkowym

Orlen Upstream, posiadający koncesje poszukiwawcze za gazem z łupków na Lubelszczyźnie, przygotowuje rozpoczęcie zabiegu szczelinowania w otworze Stoczek-UOK1 w miejscowości Kisielsk w gminie Stoczek Łukowski. Na jesień planowane jest natomiast rozpoczecie wiercenia kolejnego odwiertu horyzontalnego - w miejscowości Nowy Stręczyn w gminie Cyców.

BNK zakończyło testowanie otworu GapowoB-1A na Pomorzu

Koncern BNK Petroleum poinformował o wynikach szczelinowania hydraulicznego w poziomym odcinku odwiertu w Gapowie na Pomorzu. Podczas prac uzyskano zadowalające rezultaty przepływu surowca. Poziom wydobycia gazu wynosił około 30 tys. m3 dziennie w krótkich okresach czasu, a pod koniec testów przypływ utrzymywał się na poziomie od 6 tys. do 11 tys. m3 dziennie. Oczekuje się, że te wartości mogą rosnąć wraz z dalszym odzyskiwaniem płynu zwrotnego. Wstępne analizy testu produkcyjnego wskazują, że przeprowadzony zabieg stymulacji hydraulicznej złoża mógł nie dać wymaganej efektywnej przepuszczalności złoża.

Konflikt między wójtem a ekologami w gminie Susiec

Wójt gminy Susiec zasugerował, że przeciwnicy wydobycia gazu łupkowego są finansowani przez Rosjan. Ekolodzy protestujący przeciwko planom poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego na Lubelszczyźnie poczuli się urażeni tym stwierdzeniem i domagają się wycofania oskarżeń. Wójt komentuje, że nikt z lokalnych mieszkańców nie przyłączył się do protestujących, a kontestujący ekolodzy są spoza gminy. Konflikt pomiędzy lokalną władzą a protestującymi wybuchł po ogłoszeniu planów firm PGNiG oraz Chevron, które chcą wspólnie szukać gazu łupkowego na Roztoczu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 16 milionów złotych na kształcenie 120 specjalistów od gazu łupkowego

MNiSW ogłosiło konkurs dla młodych inżynierów w zakresie technik wydobycia gazu łupkowego. Środki te umożliwia młodym naukowcom odbycie zagranicznych staży oraz szkoleń w wiodących ośrodkach technologii eksploatacji oraz rozpoznawania złóż tego surowca.

źródła: Dziennik Wschodni, Biznes Alert, MNiSW, BNk Petroleum, www.lupkipolskie.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony