Polska - łupkowy przegląd tygodnia 12 -18 stycznia 2015 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej gazu łupkowego w Polsce w tygodniu 12 -18 stycznia 2015 r.

Stan prac za gazem łupkowym - styczeń 2015 r.

Ministerstwo Środowiska podało najnowsze informacje dotyczące koncesji poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce. Liczba koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków nieznacznie spadła i według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 53.  Koncesje te zostały udzielone na rzecz 17 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Najwięcej koncesji - 12 - posiada PGNiG SA. Orlen Upstream Sp. z o.o. ma 9 koncesji, a Lotos Petrobaltic SA - 7 koncesji. Te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski. Od 2010 r. wykonano w Polsce 68 otworów za gazem łupkowym, z czego 16 to otwory krzywione/poziome. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych.

Czytaj więcej...

Nowa edycja programu Blue Gas - Polski gaz łupkowy ruszy we wrześniu 2015 r.

We wrześniu 2015 r. ruszy kolejna, trzecia już edycja programu Blue Gas. Program służy wsparciu rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Realizacja programu jest przewidziana do 2022 roku. Dotychczas w ramach programu przeprowadzone zostały dwa konkursy. W sumie w ramach programu dofinansowanie otrzymało 21 projektów o łącznej wartości ponad 300 mln złotych.

Czytaj więcej...

Trwają prace nad Polityką Energetyczną Polski do 2050 roku

Analiza uwag do ogłoszonego w sierpniu ubiegłego roku projektu Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. nadal trwa. W trakcie wstępnych konsultacji zgłoszono ponad 200 opinii i sugestii. Najwięcej uwag miały podmioty sektora energetycznego, organizacje gospodarcze, środowiska akademickie i stowarzyszenia.

źródła: cire.pl, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki

abar

Wróć do poprzedniej strony