Polska - łupkowy przegląd tygodnia, 21-27 lipca 2014 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej

Sejm przyjął projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

Dnia 25 lipca 2014 r. Sejm przyjął ustawę określającą zasady opodatkowania przedsiębiorców działających w branży wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego. Za przyjęciem ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw głosowało 268 posłów, przeciw był jeden, a 172 osoby wstrzymały się od głosu. Celem wprowadzanych przepisów jest przyspieszenie w Polsce prac wydobywczych węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem gazu z formacji łupkowych. Istotne jest również wprowadzenie jasnych i sprawiedliwych zasad podziału zysków między przedsiębiorcę a Skarb Państwa. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., ale system opodatkowania wydobywanych kopalin ze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego obowiązywać będzie dopiero od 2020 r.

Główny Geolog Kraju: Komisja Europejska krytykuje zmianę rozporządzenia dotyczącego poszukiwań gazu łupkowego

W wywiadzie udzielonym serwisowi wnp.pl, Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński powiedział, że Komisja Europejska odniosła się krytycznie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Chodzi o zapis, który umożliwił wykonywanie wierceń do głębokości 5 km bez obowiązku przeprowadzania oceny wpływu na środowisko. Było to istotne dla inwestorów poszukujących gazu łupkowego, gdyż przeważająca większość potencjalnych złóż w Polsce występuje powyżej tej granicy (najczęściej na głębokości 2,5 - 4,5 km). Komisji taki zapis się nie spodobał i wezwała do usunięcia uchybień w implementacji dyrektywy w sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prawne na środowisko. Strona polska nie zajęła jeszcze stanowiska w tej sprawie.

Innowacyjne rozwiązanie polskiej firmy hitem w USA

Polska firma Promotech opracowała nową technologię wytwarzania wózków spawalniczych, wykorzystywanych przy eksploatacji złóż gazu łupkowego. W związku z rozwojem branży wydobywczej w USA zwiększył się popyt na elementy infrastruktury potrzebnej do eksploatacji surowców. Amerykanie nie nadążają z ich produkcją. Firma Promotech opracowała nowatorskie rozwiązanie do wózków spawalniczych, które z kolei wykorzystuje się do produkcji elementów niezbędnych przy szczelinowaniu hydraulicznym (np. zbiorników gromadzących gaz i ropę).

Kolejny protest przeciwko poszukiwaniom gazu łupkowego na Lubelszczyźnie

Kolejny protest przeciwników gazu łupkowego rozpoczął się w Suścu, w województwie lubelskim. Właśnie tutaj planowany jest kolejny odwiert poszukiwawczy, wykonywany przez PGNiG. Gazu łupkowego w gminie chce także szukać Chevron, ale czeka na wydanie stosownych decyzji. PGNiG uruchomiła w Urzędzie Gminy Susiec specjalny punkt informacyjny.

PGNiG i Chevron łączą swoje siły

PGNiG SA oraz Chevron Polska Energy Resources będą wspólnie szukać gazu z łupków na Lubelszczyźnie. Firmy podpisały stosowne porozumienie o współpracy przy poszukiwaniu gazu na czterech koncesjach w województwie lubelskim: Tomaszów Lubelski i Wiszniów - Tarnoszyn (należących do PGNiG) oraz Zwierzyniec i Grabowiec (należących do Chevronu). Pierwszym efektem zawartego porozumienia będzie wykonanie odwiertu na koncesji Tomaszów Lubelski, na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Podział prac jest następujący: PGNiG będzie operatorem i wykonawcą prac, a Chevron ma współfinansować poszukiwania oraz dzielić się swoim doświadczeniem. Po analizie wyników wiercenia firmy zadecydują o dalszej współpracy. Do tej pory PGNiG wykonało w Polsce 15 otworów poszukiwawczych za gazem z łupków, a 16 jest w końcowej fazie wiercenia. Chevron wykonał dotychczas 4 otwory poszukiwawcze.

Koncern Orlen ma nadzieję na rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego w 2017 r.

W ciągu najbliższych 3 lat firma zamierza zainwestować w segment wydobywczy 3,2 mld złotych. Orlen liczy, że komercyjne wydobycie gazu łupkowego rozpocznie już za 3 lata - w 2017 r.

źródła: parkiet.pl, wnp.pl, gazlupkowy.pl, Gazeta Współczesna (Białystok), finanse.wp.pl

28.07.2014 r.

autor: abar

Wróć do poprzedniej strony