Polska - łupkowy przegląd tygodnia 22-28 grudnia 2014 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej gazu łupkowego w Polsce w tygodniu 22-18 grudnia 2014 r.

Prestiżowa funkcja dla profesora z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Profesor Grzegorz Pieńkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB został przewodniczącym sieci doradczej „European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction” powołanej przez Komisję Europejską. W skład sieci doradczej weszli specjaliści z krajów Unii Europejskiej reprezentujący przemysł, ośrodki naukowo-badawcze i szeroko pojętą służbę publiczną oraz ośrodki opiniotwórcze społeczeństwa obywatelskiego. W ramach swojej działalności sieć będzie gromadzić, analizować i oceniać rezultaty eksploracji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie, kwestie środowiskowe, a także związane z tym nowe  technologie.

Co myślimy o terminalu LNG?

TNS Polska przeprowadziła badania sondażowe dotyczące wiedzy i akceptacji dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu. Aż 87 proc. respondentów znających inwestycję terminalu w pełni ją akceptuje. 90 proc. badanych uważa, że bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw gazu ziemnego do Polski jest niezwykle istotne dla gospodarki i funkcjonowania kraju.

Czy spadek cen ropy przełoży się na finanse przeciętnego Kowalskiego?

Ceny ropy mają wpływ na koszty zakupu gazu z Rosji. To przekłada się na zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy na gaz. W 2015 r. powinniśmy spodziewać się wobec tego obniżek cen gazu.

źródła: PIG-PIB, cire.pl

Wróć do poprzedniej strony