Polska - łupkowy przegląd tygodnia 29 grudnia 2014 r. - 4 stycznia 2015 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej gazu łupkowego w Polsce w tygodniu 29.12.2014 r. - 4.01.2015 r.

Prace poszukiwawcze za gazem łupkowym w Małopolsce

W 2015 r. rozpoczną się poszukiwania gazu i ropy łupkowej w Małopolsce - w gminach Wadowice i Andrychów. Prace przeprowadzi  konsorcjum składające się z ośrodków naukowych (m.in.  AGH) oraz państwowych firm -  PGNiG i PKN Orlen. Działania te będą miały charakter badawczy i naukowy.

BNK Petroleum poinformowała o aktualnym stanie prac poszukiwawczych w Polsce

Spółka BNK Petroleum podała informację o stanie prac poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce. Zakończono analizę modelu geologicznego zbiornika, w oparciu o dane uzyskane podczas wiercenia i stymulacji otworu Gapowo B-1H. W otworze Gapowo B-1A, leżącym w obrębie koncesji Bytów na Pomorzu, przeprowadzony został w maju 2014 r. zabieg wieloetapowego szczelinowania hydraulicznego. Wyniki przeprowadzonych testów produkcyjnych wskazują, że wydajność otworu była niższa od oczekiwanej i wahała się od 5,5 do 11,5 tys. m3 gazu na dobę. Maksymalna wydajność wynosiła jednak przez krótki czas ponad 28 tys. m3 gazu na dobę. Jednocześnie, BNK Petroleum szuka partnera do prowadzenia prac w Polsce, na warunkach joint venture.

Powstanie "Biała księga ochrony złóż"

Specjalna międzyresortowa grupa robocza pracuje nad utworzeniem "Białej księgi ochrony złóż kopalin". Dokument pomoże ustalić, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne. Przedstawiony zostanie stan faktyczny i prawny dotyczący ochrony złóż strategicznych oraz rozwiązania międzynarodowe w tym zakresie. Księga zawierać będzie  opis możliwych rozwiązań (opcji) związanych z ochroną złóż wraz z oceną ich skutków finansowych i społecznych.

PGNiG przyjęło nową strategię działania

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło Strategię GK PGNiG na lata 2014-2022. Celem Grupy jest utrzymanie pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego. PGNiG będzie kontynuować prace w celu potwierdzenia geologicznego i ekonomicznego potencjału złóż typu shale gas w Polsce na swoich najbardziej perspektywicznych koncesjach. Celem jest potwierdzenie wydobywalnych zasobów węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych oraz uzyskanie ekonomicznie opłacalnego wydobycia błękitnego paliwa w możliwie najkrótszym czasie.

Ważą się losy Laboratorium Ropy i Gazu

Laboratorium Ropy i Gazu (LabRiG) miało zostać stworzone przez konsorcjum "Pomorska Ropa i Gaz", koordynowanego przez Politechnikę Gdańską. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej inwestycji planowanych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa pomorskiego zawartego między województwem a rządem 19 grudnia 2014 r. Celem uruchomienia laboratorium miało być doskonalenie technologii rozpoznania i eksploatacji złóż ropy i gazu łupkowego. Dodatkowo, możliwa byłaby praktyczna edukacja i szkolenia studentów, pracowników i specjalistów, a także popularyzacja wiedzy. Byłaby to unikatowa jednostka w skali Europy. Łączny koszt projektu został oszacowany na około 500 mln złotych, a czas jego trwania - na 5 lat.

4.01.2015 r.

źródła: gazlupkowy.pl,  PGNiG SA, Polska Dziennik Bałtycki, Dziennik Polski

Wróć do poprzedniej strony