Polska - łupkowy przegląd tygodnia 8 - 15 grudnia 2014 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej gazu łupkowego w Polsce w tygodniu 8 -15 grudnia 2014 r.

Nowy projekt ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów

Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiło zmodyfikowany projekt ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów (tzw. specustawy węglowodorowej). Ustawa określi szczegółowe zasady przygotowania i realizacji całokształtu inwestycji związanych z poszukiwaniem węglowodorów. Celem ustawy jest ograniczenie barier administracyjno - prawnych w zakresie poszukiwania i eksploatacji węglowodorów. Obecnie obowiązujące prawodawstwo jest złożone - przepisy są często nieprecyzyjne i rozproszone w różnych aktach prawnych. Skutkuje to przewlekłością procesu inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem węglowodorów. Ustawa ma zmienić ten stan -  zmniejszyć obciążenia administracyjne i zapewnić kompleksowe ujęcie procesu inwestycyjnego.

Konferencja zamykająca projekt "Razem o łupkach"

Dnia 9 grudnia 2014 roku, w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca niemal dwuletnią kampanię informacyjno-edukacyjną „Razem o łupkach”. Program kampanii, realizowany na terenie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, miał na celu aktywne wdrażanie narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego. Motto kampanii brzmiało „Dialog zamiast propagandy” i określiło podejście do prowadzenia komunikacji publicznej.

Sukces polskich studentów

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej zwyciężyli w międzynarodowym konkursie „UPPP” organizowanym przez jeden z największych koncernów naftowych w Europie Środkowej, firmę MOL Group. Grupa studentów kierunku inżynieria naftowa i gazownicza z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w eliminacjach do finału konkursu pokonała aż 972 trzyosobowe drużyny z ponad 20 uczelni. Tomasz Małachowski, Jakub Pitera i Dawid Bydłosz podczas finałowej prezentacji, która odbyła się 11 grudnia 2014 r. w Budapeszcie, przedstawili pełną strategię rozwoju firmy MOL, uwzględniając czynniki ekonomiczne, społeczne czy gospodarcze.

Nowy raport łupkowy Instytutu Kościuszki

"Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach – analiza i rekomendacje" - to nowy raport Instytutu Kościuszki, w którym poddano analizie uwarunkowania geologiczne, prawne, społeczne, polityczne i ekonomiczne, które mają wpływ na skrajnie różne postawy Polski i Republiki Czeskiej wobec wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych. Raport Instytutu Kościuszki opracowany został w ramach projektu „O gazie łupkowym po Czesku. Czyli polsko-czeska kampania informacyjna na temat břidlicového plynu” współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014".

EIT+ zorganizuje we Wrocławiu węzeł wiedzy o surowcach naturalnych

W dniu 9 grudnia 2014 r. Europejski Instytut Technologiczny zdecydował o wyborze nowych miejsc na mapie Europy, w których zgrupowany zostanie potencjał w obszarze surowców naturalnych w celu poprawienia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności tego sektora. Jeden z węzłów wiedzy na temat surowców naturalnych zorganizuje Wrocławskie Centrum Badań EIT+. To jedna z 6 struktur powstającej wspólnoty wiedzy i innowacji w tej dziedzinie. Obejmie swym zasięgiem teren wschodniej i południowej Europy.

Ministerstwo Środowiska podało aktualny stan prac poszukiwawczych w Polsce

Od 2010 r. wykonano w Polsce 67 otworów za gazem łupkowym, z czego 16 to otwory krzywione/poziome. W grudniu 2014 r. Polsce obowiązywało 56 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 17 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy), należących do 14 grup kapitałowych. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. W 4 otworach wykonano mikroszczelinowanie (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 38 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych.

Odkrycie złoża gazu ziemnego typu tight gas

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło w rejonie Poznania na odwiercie Pniewy-4 (koncesja Wronki) złoże gazu ziemnego, niekonwencjonalnego typu tight gas (gaz zamknięty). Jest to jedno z pierwszych odkryć złóż niekonwencjonalnych tego typu w zachodniej Polsce.

źródła: razemolupkach.pl, gazlupkowy.pl,  agh.edu.pl, Instytut Kościuszki, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, PGNiG

abar

Wróć do poprzedniej strony