Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Geopetrol 2014"

"Geopetrol 2014". Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - nowe technologie, nowe wyzwania

Wydarzenie

Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Geopetrol 2014"

Termin

15-18 września 2014 r.

Lokalizacja

Zakopane - Kościelisko

Organizator

Instytut Nafty i Gazu - PIB

ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków

Opis

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach Konferencji zostaną zorganizowane sesje referatowe i posterowe, warsztaty oraz wystawy o tematyce związanej m.in. z:

  • poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploatacją złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych,
  • metodami wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych,
  • podziemnymi magazynami gazu,
  • modelowaniem złóż węglowodorów i symulacją ich eksploatacji,
  • zagospodarowaniem morskich złóż węglowodorów,
  • ochroną środowiska w górnictwie naftowym.

Język Konferencji: polski, rosyjski, angielski

Program

Program konferencji znajduje się na stronie internetowej.

Opłaty

Udział w konferencji jest odpłatny.

Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi: 1500 zł +23% VAT

Poztostałe szczegóły dotyczace opłat zamieszczone zostały na stronie internetowej.

Kontakt

Instytut Nafty i Gazu - PIB

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25a

tel. +48 12 617 76 32 (zgłoszenia krajowe)

tel. +48 12 617 76 41 (zgłoszenia zagraniczne)

fax. +48 12 430 38 85

e-mail: geopetrol.2014@inig.pl

Sekretariat INiG, tel. +48 12 421 06 86

Strona wydarzenia

Geopetrol 2014