Konkurs geologiczno - filmowy "Młodzi o surowcach mineralnych"

Ogłaszamy konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej na opracowanie historii na scenariusz filmowy, zawierającej treści edukacyjne na temat jednego z wybranych surowców: węgiel brunatny, miedź, sól kamienna.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także podopieczni ośrodków kultury oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych z całej Polski. Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Warunkiem formalnym uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie autorskiej pracy konkursowej w terminie do 24 lutego 2017 r. wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami (załącznik nr 1,2,3 do regulaminu konkursu). Uczniowie mają dowolność w doborze gatunku filmowego opracowywanej historii, może być to zarówno film dokumentalny, obyczajowy jak i komedia, kryminał lub science-fiction. Praca konkursowa nie powinna być dłuższa niż 2 strony A4 znormalizowanego maszynopisu.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. na adres biura Fundacji Instytut Innowacji, ul. Miedziana 11 lok. 4, 00-835 Warszawa.

Spośród zgłoszonych prac konkursowych, jury wyłoni 15 najciekawszych prac konkursowych, a ich autorzy zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty geologiczno-filmowe z udziałem polskich aktorów. W trakcie warsztatów przewidziane są prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i nauczycieli nt. surowców mineralnych – węgla brunatnego, miedzi i soli kamiennej. Ponadto podczas warsztatów młodzież zapozna się z technikami przygotowywania scenariuszy filmowych, a także kulisami pracy aktorów, reżyserów, scenografów, operatorów kamery i postprodukcją filmu.

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy w wyznaczonym terminie będą mogli zgłaszać poprawione i uzupełnione prace konkursowe w formie gotowych scenariuszy filmowych. Najciekawsza praca zostanie zrealizowana przez profesjonalną ekipę filmową, a finałem konkursu będzie uroczysta premiera filmu podczas jednego z festiwali filmowych dla dzieci i młodzieży.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń:

Jan Kowalewski

e-mail: jan.kowalewski@ii.org.pl

tel.: +48 883 336 236

5.01.2017 r.

Wróć do poprzedniej strony