Gra o łupki, czyli poszukiwania gazu łupkowego krok po kroku

Animacja pokazuje kolejne kroki związane z poszukiwaniem gazu łupkowego, od uzyskania koncesji i innych pozwoleń, poprzez prace sejsmiczne, wiertnicze, aż po zabiegi szczelinowania hydraulicznego i testy złożowe.