Monitoring środowiska

Będą badania wpływu prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych na środowisko? - odpowiada prof. Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG-PIB w latach 2008-2014

12 maja 2014

Państwowa służba hydrogeologiczna prowadzi monitoring w ramach swojej sieci i nadal będzie zbierać inforamcję na temat stanu wód w obszarach poszukiwań i eksploatacji gazu. Dane będą publikowane w ramach zleconych projektów badania oddziaływania na środowisko albo jako niezależne raporty.