Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego

Zaistniejemy jako narzędzie administracji państwowej w zakresie informacji o rzeczywistym stanie rzeczy na koncesjach poszukiwawczych – komentuje prof. Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG-PIB w latach 2008-2014, propozycję nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego [projekt przyjęty przez RM 13.03.2014].

12 maja 2014

Jeśli służba geologiczna będzie miała dostęp do danych z koncesji, łatwiej będzie przygotować raporty o zasobach i to w skali całego basenu złożowego. Potrzebna jest instytucja gromadząca na potrzeby rządowe informacji z całego obszaru poszukiwań. Dziś służba geologiczna nie ma bieżącego dostępu do informacji z obszarów koncesyjnych, dlatego robimy raporty oparte na archiwalnych danych.