Razem łatwiej

O współpracy europejskich służb geologicznych w badaniach nad gazem łupkowym opowiada prof. Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG-PIB w latach 2008-2014

12 maja 2014

W ramach EuroGeoSurveys Instytut współpracuje praktycznie ze wszystkimi służbami geologicznymi Europy.  W grupie Energia pracujemy nad przygotowaniem wspólnego projektu szacowania zasobów złóż gazu w skali europejskiej. Druga grupa robocza bada oddziaływanie eksploatacji na środowisko. Dobrze rozwija się współpraca dwustronna z Brytyjską Służbą Geologiczną, a także litewską, niemiecką i belgijską. Dzięki organizacji konferencji naukowych [Shale Gas as Bridge w listopadzie 2013 i GeoShale 2012  oraz wrzesień 2014] Instytut staje się ważnym ośrodkiem współpracy w dziedzinie gazu łupkowego w obszarze pozaamerykańskim.