Krajobraz z wiertnią

Poszukiwania gazu łupkowego, od etapu budowy wiertni do rekultywacji terenu.