Poszukiwania gazu łupkowego - etap wiercenia otworu

Oczyszczanie płuczki ze zwiercin podczas wykonywania otworu wiertniczego