Proces oczyszczania płuczki na sitach wibracyjnych

Podczas wiercenia otworu na powierzchnię wynoszone są razem z płuczką kawałki skał . Aby oczyścić płuczkę, trzeba oddzielić okruchy na sitach wibracyjnych.