Zabieg szczelinowania hydraulicznego

Pokaz zdjęć ze szczelinowania hydraulicznego w otworze wiertniczym. Zdjęcia: Anita Starzycka PIG-PIB, Marek Czarnecki United Oilfield Services Sp. z o.o.