Skąd czerpiesz informacje o poszukiwaniu gazu łupkowego?

Karty podstawowe

Od czterech lat wszyscy mówią i piszą o gazie łupkowym. Gdzie ich przeważnie szukasz? Skąd najczęściej czerpiesz informacje na ten temat?
z internetu
47% (26 głosów)
z prasy drukowanej
15% (8 głosów)
ulotki, broszury
0% (0 głosów)
z telewizji
27% (15 głosów)
z radia
7% (4 głosy)
od znajomych, rodziny, sąsiadów
2% (1 głos)
od inwestorów przekazane na spotkaniach informacyjnych
0% (0 głosów)
od przedstwicieli władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich
2% (1 głos)
żadne z powyższych
0% (0 głosów)
nie wiem
0% (0 głosów)
Razem głosów: 55