Ogólnopolska Konferencja Naukowa Złoża Kopalin - Poszukiwanie, Badanie, Dokumentowanie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Złoża Kopalin - Poszukiwanie, Badanie, Dokumentowanie

Opis

Najważniejsze aspekty związane z poszukiwaniem, badaniem i dokumentowaniem kopalin. Poruszane będą m.in. zagadnienia:

 • Podstawy prawne działalności geologicznej, w świetle nowelizacji ustawy: prawo geologiczne i górnicze
 • Samowystarczalność energetyczna Polski a krajowa baza surowcowa
 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne złoża węglowodorów
 • „Czyste technologie węglowe" gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • Geoenergia
 • Złoża rud metali i REE dla rozwoju nowoczesnych technologii
 • Nowoczesne metody badań i dokumentowania złóż
 • Znaczenie surowców skalnych dla rozwoju budownictwa i infrastruktury kraju
 • Bilansowanie zasobów złóż kopalin
 • Geologia w architekturze, malarstwie i zdobnictwie. Historia górnictwa
 • Wody jako kopaliny

Termin

15 - 17 kwietnia 2015 r.

Miejsce

Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Organizator

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Strona www

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Złoża Kopalin - Poszukiwanie, Badanie, Dokumentowanie