Podobno ukazał się gdzieś aneks do tzw. Raportu z Łebienia. Gdzie go znajdę?

Podobno ukazał się gdzieś aneks do tzw. Raportu z Łebienia. Gdzie go znajdę?

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB nie opracowywał aneksu do Raportu z Łebienia.

Opracowanie pt. "Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H", znane powszechnie pod nazwą Raport z Łebienia zostało wykonane w listopadzie 2011 r.

Podstawowym celem prac zespołu koordynowanego przez PIG–PIB było zbadanie aspektów środowiskowych zabiegu szczelinowania hydraulicznego, przeprowadzonego w sierpniu 2011 r. w otworze poszukiwawczym LE-2H przez spółkę Lane Energy Poland, należącą do grupy 3Legs Resources.

Prace badawcze zostały wykonane na polecenie Ministerstwa Środowiska w uzgodnieniu z inwestorem.

Badania objęły monitoring sejsmiczny, emisje gazowe, pomiar hałasu, badanie powietrza glebowego, płyn szczelinujący oraz wody powierzchniowe i podziemne.