Polski Gaz Ziemny 2020

"Polski Gaz Ziemny 2020". 21 października 2014 r. Warszawa, Sheraton Warsaw Hotel

Wydarzenie

Konferencja "Polski Gaz Ziemny 2020". Doświadczenia, bariery, szanse.

Termin

21 października 2014 r.

Lokalizacja

Warszawa, Sheraton Warsaw Hotel, ul. Prusa 2

Organizator

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo - Wydobywczego OPPPW

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa

Opis

Polski Gaz Ziemny 2020 to cykl konfrerencji poświęconych przyszłości krajowego przemysłu poszukiwawczo - wydobywczego, organizowanych od 2011 roku przez OPPPW.

Podczas tegorocznej edycji omawiane będą następujące zagadnienia:

  • Status prac poszukiwawczo - rozpoznawczych w Polsce z perspektywy inwestorów oraz czynniki warunkujące rozwój sektora
  • Nowe prawo geologiczne w wymiarze praktycznym - kluczowe wyzwania dla administracji rządowej i samorządowej oraz ich wpływ na efektywność prowadzenia prac poszukiwawczo - wydobywczych
  • Poszukiwania i wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych w ujęciu makroekonomicznym

Program

Program konferencji znajduje się na stronie internetowej.

Regulamin konferencji.

Opłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wymagane jest imienne zaproszenie.

Kontakt

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo - Wydobywczego -Związek Pracodawców

ul. Biała 4, Warszawa

tel./fax. 22 620 06 49

tel. kom. 781 818 282

e-mail: secretary@opppw.pl

Strona wydarzenia

Polski Gaz Ziemny 2020