Interpelacje poselskie dotyczące gazu łupkowego

 • Interpelacja nr 28412 w sprawie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju

Posłowie składający interpelację: Lidia Gądek, Józef Lassota, Anna Nemś

Data wpływu interpelacji: 29.08.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 26597 w sprawie przyszłości gazu łupkowego w Polsce

Posłowie składający interpelację: Bogdan Rzońca, Jan Warzecha

Data wpływu interpelacji: 28.05.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 26339 w sprawie bezpieczeństwa gazowego kraju

Poseł składający interpelację: Piotr Babinetz

Data wpływu interpelacji: 8.05.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 25908 w sprawie nieprawidłowości w nadzorze nad działalnością przedsiębiorców posiadających koncesje na rozpoznawanie i poszukiwanie gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Przemysław Wipler

Data wpływu interpelacji: 9.04.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 25501 w sprawie środowiskowych i prawnych możliwości zagospodarowania zwiercin i innych odpadów wiertniczych

Poseł składający interpelację: Tadeusz Arkit

Data wpływu interpelacji: 20.03.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 25056 w sprawie malejącej liczby koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 4.03.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24926 w sprawie nieprawidłowości związanych z udzielaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Piotr Babinetz

Data wpływu interpelacji: 24.02.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24586 w sprawie opóźnień związanych z tworzeniem i nowelizacją prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków

Poseł składający interpelację: Kazimierz Moskal

Data wpływu interpelacji: 11.02.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24583 w sprawie negatywnej oceny NIK dotyczącej działań Ministerstwa Środowiska w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie udzielania (zmiany, przeniesienia) koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu z łupków

Poseł składający interpelację: Kazimierz Moskal

Data wpływu interpelacji: 11.02.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24564 w sprawie wniosków NIK pod adresem Ministerstwa Środowiska w obszarze poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu z łupków

Poseł składający interpelację: Kazimierz Moskal

Data wpływu interpelacji: 10.02.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24417 w sprawie poszukiwania złóż gazu łupkowego w Polsce

Poseł składający interpelację: Maks Kraczkowski

Data wpływu interpelacji: 6.02.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24096 w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego poszukiwań, zagospodarowania i wydobycia gazu ze złóż łupków w Polsce

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński

Data wpływu interpelacji: 23.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 •  Interpelacja nr 24043 w sprawie opóźnień w pracach związanych z tworzeniem i nowelizacją prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24042 w sprawie niepowołania pełnomocnika rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24041 w sprawie niewłaściwego zroganizowania prac Ministerstwa Środowiska przy poszukiwaniu złóż gazu z łupków

Poseł składający interpelację:  Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24040 w sprawie nierzetelnie i przewlekle prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia, zmiany lub przeniesienia koncesji na poszukiwanie i (lub) rozpoznawanie gazu z łupków

Poseł składający interpelację:  Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24039 w sprawie dopuszczania do nierównego traktowania wnioskodawców ubiegających się o koncesję na poszukiwania złóż gazu z łupków

Poseł składający interpelację:  Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24038 w sprawie niekorzystnego sposobu udzielania koncesji przędsiebiorcom zainteresowanym poszukiwanym gazu z łupków

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 •  Interpelacja nr 24037 w sprawie zasobności krajowych złóż gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24036 w sprawie niewystarczających regulacji dotyczących procesu pobierania i postępowania z próbkami geologicznymi pozyskiwanymi w wyniku wykonywania otworów wiertniczych

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24035 w sprawie niewystarczającego i nierzetelnego nadzoru urzędów górniczych nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów w zakresie ochrony środowiska

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24034 w sprawie braku kontroli przedsiębiorców, w szczególności w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu łupkowego w Polsce

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24033 w sprawie nieprawidłowości przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu łupkowego

 Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24032 w sprawie nierzetelnego przekazywania ministrowi środowiska pisemnych informacji o przystępowaniu do wykonywania prac geologicznych bądź ich zakończeniu

 Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 24805 w sprawie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin w powiecie olesnickim

Poseł składający interpelację: Mariusz Orion Jędrysek

Data wpływu interpelacji: 13.01.2014 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 23089 w sprawie udziałów Polski w wydobywaniu gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 4.02.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 23088 w sprawie komercyjnego wydobycia gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 4.02.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 21441 w sprawie strategii wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Poseł składający interpelację: Anna Fotyga

Data wpływu interpelacji: 30.09.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 21030 w sprawie odnalezienia na terenie Polski nowych złóż ropy i gazu z łupków

Poseł składający interpelację:  Szymon Giżyński

Data wpływu interpelacji: 13.09.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 19955 w sprawie poszukiwania gazu łupkowego na terenie gmin objętych koncesją "Grabowiec"

Posłowie składający interpelację: Magdalena Gąsior - Marek, Stanisław Żmijan

Data wpływu interpelacji: 23.07.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 19378 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie dotyczącym ułatwień w poszukiwaniu złóż gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Andrzej Romanek

Data wpływu interpelacji: 5.07.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 18439 w sprawie zamknięcia inwestycji w kraju przez kolejne firmy zajmujące się poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 28.05.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 17822 w sprawie ustalenia podstawowych regulacji dotyczących wydobywania gazu łupkowego w Polsce

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński

Data wpływu interpelacji: 9.05.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 16415 w sprawie przyszłości wydobycia gazu z łupków w Polsce

Poseł składający interpelację: Beata Mazurek

Data wpływu interpelacji 21.03.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 14850 w sprawie wydobycia gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Beata Mazurek

Data wpływu interpelacji 21.02.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 13856 w sprawie przesunięcia terminu konsultacji społecznych dotyczących wydobycia gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji 24.01.2013 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja w 13111 w sprawie propozycji nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, zmierzającej do wykorzystania konsultacji społecznych przeprowadzanych wśród mieszkańców gminy, na obszarze której planowane są prace geologiczne i górnicze, w tym odwierty w celu poszukiwania gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Sławomir Zawiślak

Data wpływu interpelacji: 20.12.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 11832 w sprawie publikacji opinii Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego na temat rządowego projektu założeń kierunkowych do projektu ustawy Prawo o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński

Data wpływu interpelacji: 15.11.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 11719 w sprawie energii z gazu łupkowego i inwestycji w elektrownię jądrową

Poseł składający interpelację: Marek Łapiński

Data wpływu interpelacji: 12.11.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 11666 w sprawie braku informacji na temat bieżącej oceny zasobów gazu łupkowego w Polsce i możliwości jego wydobycia, weryfikujących doniesienia prasowe opracowywane przez wielkie koncerny naftowe

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński

Data wpływu interpelacji: 9.11.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 10078 w sprawie niezrealizowanego rozporządzenia do art. 45 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 9.10.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 9601 w sprawie poszukiwania gazu z łupków w miejscowości Frankowo gm. Osieczna w pow. leszczyńskim

Poseł składający interpelację: Łukasz Borowiak

Data wpływu interpelacji: 26.09.2012 r.

 

Odpowiedź na interpelację

 • Interpelacja nr 9489 w sprawie podatku od gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Jarosław Żaczek

Data wpływu interpelacji: 26.09.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 9328 w sprawie raportu Komisji Europejskiej dotyczącego gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Maks Kraczkowski

Data wpływu interpelacji: 27.09.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 8863 w sprawie wsparcia dla innowacyjnej metody wydobywania gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Bartosz Kownacki

Data wpływu interpelacji: 11.09.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 7512 w sprawie sytuacji spółce PGNiG SA

Poseł składający interpelację: Jan Cedzyński

Data wpływu interpelacji: 26.07.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 7473 w sprawie wiedzy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat zagrożeń dla wydobycia gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Przemysław Wipler

Data wpływu interpelacji: 26.07.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 7130 w sprawie wydobycia w Polsce gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Łukasz Borowiak

Data wpływu interpelacji: 23.07.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 6991 w sprawie wsparcia procesu poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych na terenie województwa lubelskiego

Poseł składający interpelację: Michał Kabaciński

Data wpływu interpelacji: 16.07.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 7130 w sprawie wydobycia w Polsce gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Łukasz Borowiak

Data wpływu interpelacji: 23.07.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 6487 w sprawie utrudnień administracyjnych i podatkowania dla inwestorów z branży wydobywania gazu łupkowego oraz braku uświadamiania społeczeństwa odnośnie do wydobycia tego surowca w Polsce

Poseł składający interpelację: Artur Dębski

Data wpływu interpelacji: 5.07.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 5403 w sprawie prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi koncesjonowania i opodatkowania wydobycia gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Maks Kraczkowski

Data wpływu interpelacji: 29.05.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 4502 w sprawie możliwości przejęcia kontroli nad koncesjami na poszukiwania i eksploatację gazu łupkowego w Polsce przez spółki kontrolowane przez Rosjan

Poseł składający interpelację: Jarosław Żaczek

Data wpływu interpelacji: 27.04.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 2655 w sprawie regulacji dotyczących rynku gazu ziemnego w Polsce oraz implementacji do polskiego systemu prawnego trzeciego pakietu liberalizacyjnego i dyrektywy dotyczącej promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Poseł składający interpelację: Grzegorz Matusiak

Data wpływu interpelacji: 1.03.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 2458 w sprawie wywłaszczania gruntów, na których wykryte zostaną złoża gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: John Abraham Godson

Data wpływu interpelacji: 28.02.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 1081 w sprawie wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych

Posłowie składający interpelację: Krystyna Kłosin, Jerzy Borowczak

Data wpływu interpelacji: 12.01.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 1068 w sprawie procesu wydawania koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Piotr Szeliga

Data wpływu interpelacji: 12.01.2012 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 618 w sprawie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy Prawo geologiczne i górnicze w kontekście wydobywania gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Leszek Miller

Data wpływu interpelacji: 21.12.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 463 w sprawie rzetelnej informacji dotyczącej ewentualnych zagrożeń związanych z eksploatacją gazu łupkowego w Polsce

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński

Data wpływu interpelacji: 15.12.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 380 w sprawie zapewnienia należytego nadzoru nad firmami prowadzącymi poszukiwania, a w przyszłości eksploatację złóż gazu łupkowego w Polsce

Poseł składający interpelację: Jerzy Budnik

Data wpływu interpelacji: 12.12.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 192 w sprawie opracowania narodowego programu wydobycia gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Tadeusz Tomaszewski

Data wpływu interpelacji: 1.12.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 23031 w sprawie produkcji wysokospecjalistycznych urządzeń do poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 16.06.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 22836 w sprawie wpływu prac poszukiwawczych gazu łupkowego na środowisko

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 30.06.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 22196 w sprawie w sprawie zagospodarowania złóż gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 13.04.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 22164 w sprawie działań rządu na rzecz zagospodarowania złóż gazu łupkowego w Polsce

Poseł składający intereolację: Tadeusz Tomaszewski

Data wpływu interpelacji: 13.04.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 21998 w sprawie wydobycia gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 31.03.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 19938 w sprawie gazu łupkowego

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka

Data wpływu interpelacji: 04.01.2011 r.

Odpowiedź na interpelację

 

 • Interpelacja nr 14542 w sprawie pozyskiwania alternatywnych źródeł gazu w Polsce

Poseł składający interpelację: Jarosław Żaczek

Data wpływu interpelacji: 12.02.2010 r.

Odpowiedź na interpelację

 

autor: Anita Starzycka

Wróć do poprzedniej strony