Ogłoszono aktualny tekst jednolity ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Dnia 9 lutego 2015 r. został ogłoszony aktualny tekst jednolity ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196).

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. ogłoszono jednolity tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Obowiązujące brzmienie ustawy dostępne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw.

19.02.2015 r.

abar

Wróć do poprzedniej strony