Rozporządzenie w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Z dniem 22 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Rozporządzenie określa wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz wskazuje wymagania dotyczące dołączanych dokumentów.

Na podstawie wniosku dokonywana jest ocena zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż.

Rozporządzenie zostało wydane w związku z art. 49a ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015r., poz. 196), który zakłada, że podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję dotyczącą węglowodorów jest obowiązany do poddania się weryfikacji przez ministra właściwego do spraw środowiska (we współpracy z innymi właściwymi organami) w procedurze kwalifikacji. 

Poniżej prezentujemy treść nowego Rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postepowania kwalifikacyjnego

Wróć do poprzedniej strony