Referat pt. Anizotropia właściwości sprężystych skał łupkowych (autor: Marcin Dąbrowski).

W dniu 9 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB zostanie wygłoszony referat pt. Anizotropia właściwości sprężystych skał łupkowych (autor: Marcin Dąbrowski).

Zapraszamy do siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Jaworowej 19 we Wrocławiu.

Referat odbędzie się w sali konferencyjnej Oddziału na I piętrze.