[4] Zagubieni w akcji, czyli niekonwencjonalne złoża ropy w łupkach

Jak powstały niekonwencjonalne złoża ropy naftowej?

Co się stanie, gdy w pogrzebanej dwa kilometry pod ziemią skale, w której powstała ropa naftowa, niewielkie pustki skalne zostaną od siebie odcięte? Gdy łączące je przestrzenie i szczeliny, którymi ropa powinna wydostać się ku górze okażą się za wąskie, nawet dla pojedynczych cząsteczek, z których jest złożona?

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że skała, którą ją otacza zbudowana jest z iłów i mułu, czyli najmniejszych ziarenek oraz jak potężny nacisk wywierają na nią zalegające powyżej warstwy, uświadomimy sobie, że sytuacja taka może być bardzo częsta. Podczas gdy część ropy podążyła ku górze, zanim wszystkie drogi ucieczki zostały odcięte, pozostała część zostaje na zawsze uwięziona w miejscu swojego narodzenia.

W bardzo drobnych, odizolowanych od siebie porach otaczających ją skał łupkowych, ropa naftowa pozostaje gęboko pod ziemią, pozbawiona możliwości jakiegokolwiek przepływu.

Jest to ropa tak samo cenna, o takim samym składzie chemicznym, jak ta płynąca z tysięcy klasycznych otworów wiertniczych.

Niekonwencjonalność złóż gazu i ropy naftowej w łupkach polega na ich odmiennym, wyjątkowym sposobie występowania - w zamkniętych porach skalnych. Trudności eksploatacyjne wymuszają tu zastosowanie drogich i bardzo skomplikowanych technologii wydobycia kopalin. Do niedawna nie było to możliwe, sytuacja jednak się zmieniła.

O technologii wydobycia ropy z łupków można przeczytać w artykule: Uwolnić ropę, czyli metody poszukiwań i eksploatacji ropy z łupków.

autor: Katarzyna Dybkowska

Wróć do poprzedniej strony