Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Ocena nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie nowych zadań i uprawnień Państwowej Służby Geologicznej

  ... stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wprowadza ona istotne zmiany w zakresie dostępu do ... i górnicze z dn. 9 czerwca 2011 roku rozumie “dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w ...

  Artykuł - 18/08/2015 - 09:37

 2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy otwiera kartograficzny sezam

  ... informacji geologicznej, jakiej dostarczają seryjne mapy geologiczne w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami tekstowymi. Polska ... na świecie, który bezpłatnie przekazuje obywatelom pełne dane tego typu. O udostępnianiu kartograficznych zbiorów przez PIG-PIB ...

  Aktualność - 27/09/2016 - 10:00

 3. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r.

  Państwowy Instytut Geologiczny podsumował dane dotyczące złóż kopalin w Polsce. Najnowsze wydanie Bilansu... za ... co wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196 j.t., ze zm.). Na ...

  Aktualność - 11/07/2016 - 15:58

 4. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2014 r.

  ... w Polsce według stanu na 31.12.2014 r., podsumowując dane dotyczące złóż kopalin w Polsce. Na koniec 2014 r. mieliśmy 13 410 ... tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Zebrane dane stanowią pożyteczną wskazówkę dla potencjalnych inwestorów krajowych ... z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196 j.t.). Równolegle z ...

  Aktualność - 17/06/2015 - 22:27

 5. Wprowadzenie do sektora upstream oil & gas w Polsce

  ... opłat. Zgodnie z artykułem 141, ustawy prawo geologiczne i górnicze, opłata eksploatacyjna zasila konto: Narodowego ... Oznacza to, że "w imieniu Skarbu Państwa gromadzi dane geologiczne z terenu całego kraju". Jest przez to adresatem sprawozdań ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:01

 6. Uwagi do polemiki pana Grzegorza Makucha

  ... r., przytaczając m.in. fragment: „Centralne Archiwum Geologiczne (podległe PIG-PIB) pobierało rdzenie w technologii naruszającej ... ). Dane z raportu NIK, na które powołuje się pan Makuch, pochodzą sprzed ponad ... przez operatora także musiało potrwać, zanim jakiekolwiek dane trafiły do PIG-PIB. Mało tego, CAG dotąd nie otrzymało pełnej ...

  Aktualność - 26/04/2016 - 12:31

 7. Łupki – mitologia kontra rzeczywistość

  ... między 346 mld m sześc. a 768 mld m sześc. Takie dane znalazły się w raporcie z 2012 roku sporządzonym przez ekspertów z ... czynników naturalnych i ekonomicznych. Czynniki naturalne (geologiczne) w Polsce są bowiem znacznie trudniejsze niż te w USA, ...

  Aktualność - 03/12/2015 - 20:35

 8. GeoLOG - zasoby danych geologicznych, mapy i informacje o wynikach badań

  ... Bazie Danych Geologicznych (CBDG). Większość z nich to dane przestrzenne. Ze względu na stały i szybki wzrost popularności ... mobilną CBDG - Geologia odsyłamy do artykułu: Mapy geologiczne zawsze pod ręką – w telefonie, na tablecie i w terenie  ...

  Aktualność - 18/08/2015 - 22:01

 9. Kiedy nowy raport o zasobach gazu łupkowego?

  ... nowego raportu o zasobach gazu łupkowego potrzebne są dane z aktualnie realizowanych prac poszukiwawczych. Niestety, obecne prawo nie ... która umożliwi wydobycie gazu z polskich łupków. Warunki geologiczne w Polsce są odmienne niż w USA, skąd pochodzi wykorzystywana ...

  Aktualność - 05/09/2014 - 11:57

 10. Nadzór państwa nad złożami węglowodorów

  ... Znowelizowana w czerwcu 2014 r. ustawa Prawo geologiczne i górnicze nie zapewniała - w dotychczasowym brzmieniu  - ... państwowej służbie geologicznej uzyskane w wyniku prac dane geologiczne oraz uzyskane próbki i wyniki ich badań, a także bieżące ...

  Artykuł - 18/08/2015 - 09:36

Strony