Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Ropa naftowa - pochodzenie

  ... materii organicznej. Dodatkowo, trwająca wciąż depozycja cząstek mineralnych, szczególnie frakcji ilastej i pyłowej ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 13:07

 2. Występowanie złóż ropy łupkowej na świecie

  ... sedymentacyjne - zbiorniki, w których zachodziła depozycja osadów tworzących skałę łupkową, jak i szczątków materii ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 10:16

 3. [5] Ukryty skarb, czyli gdzie znajdują się złoża ropy w łupkach

  ... będące zbiornikami, w których zachodziła depozycja osadów tworzących skałę łupkową, jak i szczątków materii ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:57

 4. Łupki polsko - duńskie, czyli o związkach geologiczno - geopolitycznych

  ... gdy transgresja morska przybrała największe rozmiary, depozycja bogatych w materię organiczną mułowców objęła swoim zasięgiem ...

  Artykuł - 29/11/2014 - 19:06