Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Zasady postępowania z płynem zwrotnym powstałym podczas szczelinowania

    ... oczyszczany na miejscu (czyli na terenie wiertni), wtedy frakcja wodna pozostała w wyniku oczyszczenia płynu zwrotnego nie powinna ... w planie ruchu zakładu górniczego lub koncesji), frakcja wodna powstała po oczyszczeniu płynu zwrotnego, która będzie ...

    Aktualność - 12/09/2014 - 12:54

  2. Ropa naftowa - środowisko i stadia tworzenia

    ... frakcjach osadów deponowanych na dnie zbiornika (frakcja pyłowa i ilasta), co ma istotne znaczenie, zarówno ze względu na ich ...

    Artykuł - 18/11/2014 - 13:05