Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Ile mamy gazu w piaskowcach?

  ... słabo przepuszczalnych piaskowcach. Państwowa Służba Geologiczna przedstawiła 17 marca 2015 r. raport na temat jego zasobów w ... Podsumowanie Raportu gaz zamknięty Informacja prasowa ...

  Aktualność - 17/03/2015 - 10:58

 2. GeoLOG - zasoby danych geologicznych, mapy i informacje o wynikach badań

  ... się w mnogości warstw informacyjnych Łatwo dostępna informacja o przeglądanych zestawach mapowych Wybór mapy podkładowej ... Otwory, punkty badawcze Kartografia geologiczna powierzchniowa Kartografia geologiczna wgłębna ...

  Aktualność - 18/08/2015 - 22:01

 3. Ocena nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie nowych zadań i uprawnień Państwowej Służby Geologicznej

  ... przez przedsiębiorców. Państwowa Służba Geologiczna otrzymuje także dodatkowe zadania dotyczące udziału w ... i Górnicze. Ustawodawca nie używa tam sformułowania „informacja geologiczna” . Ustawa mówi jedynie o obowiązku gromadzenia, archiwizowania ...

  Artykuł - 18/08/2015 - 09:37

 4. Europejskie Służby Geologiczne EuroGeoSurveys

  Państwowa służba geologiczna, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy ... ze szczególnym uwzględnieniem surowców mineralnych. Informacja ta skierowana jest nie tylko do administracji rządowej i ...

  Artykuł - 11/09/2014 - 16:21

 5. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy otwiera kartograficzny sezam

  ... Jędrysek. Główny Geolog Kraju podkreślił też, że informacja geologiczna będzie udostępniana bezpłatnie. -Za darmo, ponieważ ... ze względów wojskowych). Prace nad Szczegółową Mapą Geologiczną Polski (SMGP) mają być zakończone do 2020 roku. Pełne pokrycie ...

  Aktualność - 27/09/2016 - 10:00

 6. Wyjaśnienie w sprawie danych z wierceń i raportu o zasobach gazu ziemnego w łupkach

  ... uprawnień nakazowych. Nie wiadomo też skąd pochodzi informacja o złej jakości rdzeni, uniemożliwiającej ich wykorzystanie - na ... zauważył pan Grzegorz Makuch – nie było. Taka jest geologiczna kolej rzeczy – do czasu wykonania nowych odwiertów opieramy się ...

  Aktualność - 23/03/2016 - 15:52

 7. Uwagi do polemiki pana Grzegorza Makucha

  ... Archiwum Geologiczne ani w ogóle państwowa służba geologiczna nie miały w tamtym czasie żadnego wpływu na jakość ... cały raport, być może zauważyłby, że na str. 13 jest informacja o pozytywnej ocenie wystawionej przez NIK Instytutowi. Gdyby zadał ...

  Aktualność - 26/04/2016 - 12:31

 8. Główny Geolog Kraju prof. Jędrysek zapowiada ułatwienia dla inwestorów

  ... ale też zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych i obrotem informacją geologiczną (...). Kluczowe będzie gromadzenie i udostępnianie wiedzy". ...

  Aktualność - 11/04/2016 - 17:58

 9. Wywiad z dr. inż. Sławomirem Markiem Brodzińskim – Głównym Geologiem Kraju, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska

  ... złóż. Jeśli chodzi o Państwową Służbę Geologiczną (PSG), to dążymy do jej instytucjonalnego wzmocnienia. W ... od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną. Dodatkowo, w nowelizacji pgg określone zostały zasady ... Państwową Służbę Geologiczną do rozporządzania informacją geologiczną w postaci danych geologicznych. W przypadku ...

  Aktualność - 15/09/2014 - 12:59