Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Zawartość wody w skałach łupkowych

  ... w  porach organicznych nie zawiera wody, gdyż kerogen wykazuje właściwości hydrofobowe, czyli skłonność do odpychania ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:14

 2. Ropa naftowa - środowisko i stadia tworzenia

  ... 50 ºC, ulega polikondensacji, tworząc nierozpuszczalny kerogen i niewielkie ilości bituminów . Dalsze pogrążanie, a tym ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 13:05

 3. Shale oil formation: catagenesis

  ... Catagenesis may occur in already compacted rocks. Kerogen formed at the stage of diagenesis is a metastable, high molecular ... As temperatures and pressures increase with depth, kerogen contained in the rock becomes unstable and enters the stage of ...

  Artykuł - 16/10/2014 - 16:13

 4. Procesy powstawania ropy łupkowej: katageneza

  ... Powstały w wyniku procesów diagenezy kerogen to metastabilny, wysokomolekularny polikondensat, którego cząsteczki ... z głębokością temperatur oraz ciśnień, zawarty w skale kerogen traci stabilność przechodząc do stadium transformacji. Degradacja ...

  Artykuł - 06/09/2014 - 15:57

 5. Water content in shale rocks

  ... Gas contained in organic pores is free of water as kerogen is hydrophobic, i.e. it repels water particles. As a result, a low rock ...

  Artykuł - 11/12/2014 - 19:19

 6. Sweet spot characteristics

  ... a high content of organic matter with abundant kerogen, a low content of clay minerals, a high porosity, voids mostly ...

  Artykuł - 11/12/2014 - 19:37

 7. Petrophysical properties of shale rocks

  ... located within insoluble organic matter which is called kerogen. Permeability and fracturability of shales ...

  Artykuł - 21/10/2014 - 16:04

 8. Petroleum – the environment and stages of formation

  ... processes undergoes polycondensation so that insoluble kerogen and small amounts of  bituminen are formed. A deeper burial and ...

  Artykuł - 23/09/2014 - 22:24

 9. GeoShale 2014 International Conference

  ... by Hartmut Jaeger on results of detailed optical kerogen studies that may provide a clue to the problem of natural gas formation ...

  Aktualność - 08/01/2015 - 20:38

 10. Łupki polsko - duńskie, czyli o związkach geologiczno - geopolitycznych

  ... zawierają duże ilości materii organicznej (3-12%) i kerogen II typu. Łupkom tym nadano nazwę „formacji z Piaśnicy”. ...

  Artykuł - 29/11/2014 - 19:06