Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Łupki polsko - duńskie, czyli o związkach geologiczno - geopolitycznych

  ... erozji w krawędziowej części basenu sedymentacyjnego, miąższość łupków maleje od 180 m na północy do 20 m na południu. W ... - zarówno ze względów geologicznych (płytkie złoża o niskiej zawartości gazu), jak i społeczno-politycznych - Szwecja ...

  Artykuł - 29/11/2014 - 19:06

 2. Zasoby gazu w łupkach - Europa

  ... liczne formacje ciemnych łupków stanowiące potencjalne złoża gazu z łupków. Najstarszymi w Europie skałami łupkowymi ... na głębokościach nieprzekraczających 1500 m, ich miąższość wynosi około 100 m. Bardzo wysoka zawartość materii ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:58

 3. Zasoby gazu łupkowego w Europie

  ... liczne formacje ciemnych łupków stanowiących potencjalne złoża gazu z łupków. Najstarszymi w Europie skałami łupkowymi ... na głębokościach nieprzekraczających 1500 m, ich miąższość wynosi około 100 m. Bardzo wysoka zawartość materii ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 10:00

 4. Gaz łupkowy i bursztyn – nadzieje Lubelszczyzny

  ... w Polsce (wynoszących 1 118 ton). Średnią zasobność złoża "Górka Lubartowska" ustalono na 376,8 g/m 2 . Osady zawierające ... znajdują się na średniej głębokości od 20 do 30 m, a miąższość warstwy zawierającej bursztyn wynosi około 7 m. Lubelskie ...

  Aktualność - 23/07/2014 - 10:45

 5. Metody poszukiwań - analiza sejsmiczna

  ... Dotyczy to głównie okresu po rozpoczęciu eksploatacji złoża, kiedy przez porównanie danych sejsmicznych wykonanych przed ... istotnych cech górotworu, takich jak: rodzaj skał i ich miąższość, głębokość zalegania złoża, obecność uskoków etc. ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:45