Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Cechy petrofizyczne skał łupkowych

  ... , zbiornikową , uszczelniającą oraz pułapkę, a migracja gazu zachodzi jedynie w skali mikro bądź w ogóle nie występuje. ... w skałach zbiornikowych konwencjonalnych  złóż węglowodorów (piaskowce, węglany) porowatością nazywana była wolna ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:21

 2. Łupki to nie wszystko

  ... mogą znacząco zaważyć na odkryciu kolejnych złóż węglowodorów w Polsce. Specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego ... ropy i gazu. Amerykańskie przykłady pokazują, że migracja węglowodorów z łupków jest możliwa, a jej rezultatem może być ...

  Aktualność - 21/01/2016 - 18:35

 3. Raport WUG: Bezpieczeństwo i wypadkowość podczas poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2010 - 2014

  ... bezpieczeństwa i wypadkowości podczas prac poszukiwawczych węglowodorów w latach 2010 - 2014. Eksploatacja gazu ziemnego z ... związane z podziemnym magazynowaniem gazu ziemnego, migracją gazu, związane z eksploatacją węglowodorów na obszarach ...

  Aktualność - 13/02/2015 - 11:30

 4. Czy poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego może wpływać na wody podziemne?

  ... poszukiwaniem oraz eksploatacją niekonwencjonalnych złóż węglowodorów nasuwają wiele pytań odnośnie ochrony i możliwości ... zanieczyszczenia wód podziemnych związane jest z: migracją cieczy szczelinującej lub gazu - w przypadku udrożnienia lokalnych ...

  Artykuł - 18/09/2014 - 19:57