Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Nowe wytyczne OECD dla sektora wydobywczego

  ... Zaprezentowane przez Ministerstwo Rozwoju nowe wytyczne OECD dla sektora wydobywczego mają wyznaczać najlepsze praktyki dla ... zarządzającą. Polska wersja „Wytycznych OECD dotycząca należytej staranności w zakresie angażowania interesariuszy ...

  Aktualność - 03/11/2016 - 10:32

 2. Fracturing chemicals debated by OECD

  The 51st OECD Joint Meeting of Chemical Committee and Working Group on Chemicals, ... the meeting. PGI-NRI delegate contributed to the meetings of OECD Chemicals Committee with technical support to standing members in the ... fracturing under the “Clearspace” initiative adopted by OECD Chemicals Committee (point of contact - email: olga.lipinska@pgi.gov.pl ...

  Artykuł - 27/10/2014 - 10:06

 3. Chemikalia używane podczas szczelinowania przedmiotem obrad w OECD

  ... Pestycydów i Biotechnologii, zorganizowane przez OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). W ... PIG-PIB w posiedzeniach Komitetu Chemikaliów OECD polegał na wsparciu merytorycznym stałych delegatów w zakresie ... „Clearspace”, podjętej przez Komitet Chemikaliów OECD (punkt kontaktowy - e-mail: olga.lipinska@pgi.gov.pl ). Podczas ...

  Artykuł - 12/08/2014 - 12:02

 4. Zasoby gazu łupkowego – sytuacja w wybranych krajach pozaeuropejskich

  ... Agencja Energetyczna (MAE), World Energy Outlook 2013, OECD /IEA, Paryż. Dane dotyczące zasobów w poszczególnych krajach odnoszą ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 10:17

 5. Gaz ziemny - surowiec strategiczny

  ... 2 , Amerykanin 20 ton, a Hindus 2 tony. Z kolei kraje OECD+ (państwa OECD oraz członkowie UE nienależący do OECD) stawiają na Scenariusz 450, ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:33

 6. MAE: światowy popyt na ropę naftową będzie rósł

  ... ropy, o którą zostaje zmniejszony popyt w krajach OECD, przypadają dwie dodatkowe baryłki w krajach spoza OECD. Wzrost zużycia ropy w transporcie oraz sektorze petrochemicznym ...

  Aktualność - 27/05/2015 - 12:13

 7. Natural gas – a strategic commodity

  ... United States - 20 tonnes and India 2 tonnes. The OECD+ countries (OECD countries and EU Member States not belonging to the OECD) prefer 450 ...

  Artykuł - 20/10/2014 - 16:31

 8. Shale gas production – update on selected non-European countries

  ... (International Energy Agency IEA, World Energy Outlook 2013, OECD/IEA, Paris. Throughout this document, data on resources of individual ...

  Artykuł - 13/11/2014 - 13:15

 9. Shale gas resources – update on selected non-European countries

  ... (International Energy Agency IEA, World Energy Outlook 2013, OECD/IEA, Paris. Throughout this document, data on resources of individual ...

  Artykuł - 16/10/2014 - 16:59

 10. ABC cen ropy naftowej – benchmarki

  ... organizacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jej głównym celem jest realizacja programu współpracy energetycznej ...

  Artykuł - 01/07/2015 - 19:52