Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Zasady postępowania z płynem zwrotnym powstałym podczas szczelinowania

    ... ścieków lub innej instalacji służącej do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (po podczyszczeniu lub bez podczyszczenia), ... oczyszczeniu pozostałości, które będą przekazane na obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Aby móc gospodarować ...

    Aktualność - 12/09/2014 - 12:54