Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Raport WUG: Bezpieczeństwo i wypadkowość podczas poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2010 - 2014

    Wyższy Urząd Górniczy poinformował o stanie bezpieczeństwa i wypadkowości podczas prac ... można wydzielić rejony o: niskim zagrożeniu, tj. obszar Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego, średnim zagrożeniu, tj. obszar Monokliny Lubelskiej i złóż w których w skutek eksploatacji ...

    Aktualność - 13/02/2015 - 11:30