Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Gospodarka odpadami - część 1

  ... łupkowego powstają dwa główne typy odpadów: 1. odpady związane bezpośrednio z pracami wiertniczymi i późniejszymi testami w złożu, czyli odpady wydobywcze, zakwalifikowane według Rozporządzenia Ministra Środowiska z  ...

  Artykuł - 14/06/2014 - 18:28

 2. Zasady postępowania z płynem zwrotnym powstałym podczas szczelinowania

  ... (traktowany jako odpad) lub powstałe po jego oczyszczeniu odpady będą zawierać substancje lub składniki niebezpieczne, wtedy należy ... odpadami wydobywczymi. Aby móc przyjąć odpady wydobywcze (płyn zwrotny i powstałe z jego oczyszczania odpady), do ...

  Aktualność - 12/09/2014 - 12:54

 3. Czy w Polsce możliwe jest zatłaczanie odpadów ciekłych do górotworu?

  ... zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze od 2015 r., odpady wydobywcze obojętne oraz inne niż niebezpieczne i obojętne będą mogły ...

  Kącik eksperta - 16/04/2015 - 15:41

 4. Gospodarka odpadami - część 3

  ... procesów odzysku lub unieszkodliwiania. Nieprzetworzone odpady z podgrupy 01 05 nie mogą być poddawane procesom odzysku lub ... z podgrupy 01 05 i teoretycznie mogą przyjmować odpady wydobywcze, w tym płyn pozabiegowy. Są to: instalacje stosujące metody ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:25