Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Gospodarka odpadami - część 1

  ... 01 05. Są to: zwierciny, zużyta płuczka, płyn pozabiegowy ze szczelinowania (tzw. flowback), wody złożowe, osady ...

  Artykuł - 14/06/2014 - 18:28

 2. Gospodarka odpadami - część 2

  ... złoża głównym typem powstających odpadów jest płyn pozabiegowy, powracajacy z otworu. Skład chemiczny płynu pozabiegowego ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:27

 3. Amerykańska Agencja Środowiska chce zakazu oczyszczania płynu zwrotnego w komunalnych oczyszczalniach ścieków

  ... oczyszczalniach ścieków. Agencja argumentuje, że płyn pozabiegowy często zawiera wysokie stężenia soli (głównie chlorków), ... metali ciężkich, także te wypłukane ze skały łupkowej. Płyn może także zawierać naturalnie występujące materiały radioaktywne. ...

  Aktualność - 16/04/2015 - 10:22

 4. Gospodarka odpadami - część 3

  ... gazu z łupków (źródło: Archiwum PIG-PIB) Płyn pozabiegowy jest odpadem trudnym do zagospodarowania, głównie ze względu na ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:25

 5. Czy poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków powoduje trzesienia ziemi?

  ... i eksploatujące węglowodory ze skał łupkowych utylizują płyn pozabiegowy przez zatłaczanie go pod ziemię otworami wiertniczymi, wprost do ...

  Aktualność - 11/05/2015 - 11:12

 6. Czy poszukiwania gazu łupkowego wpłyną na zasoby wód?

  ... wody (średnio około 12-30%) wraca na powierzchnię jako płyn pozabiegowy. ( www.ngsfacts.org ). Dla przykładu ilość wody (17 300 m ...

  Artykuł - 18/09/2014 - 19:59

 7. Powietrze atmosferyczne w procesie poszukiwania gazu łupkowego

  ... zespołu agregatów pompowych, tłoczących pod ciśnieniem płyn szczelinujący do otworu; ilość zainstalowanych agregatów jest ... olejem napędowym, ruch pojazdów wywożących płyn pozabiegowy, operacje technologiczne służące tzw. wywołaniu otworu (np. ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:29

 8. Hałas podczas poszukiwań gazu łupkowego

  ... zespołu agregatów pompowych, tłoczących pod ciśnieniem płyn szczelinujący, pracy mieszalnika piaskomieszałki (blendera), ... prądotwórczych, ruchu pojazdów wywożących płyn pozabiegowy, operacji technologicznych służących tzw. wywołaniu otworu ...

  Artykuł - 27/07/2015 - 09:36

 9. Intensyfikacja wydobycia węglowodorów

  ... napalmem. Już dwa lata później wykorzystano do tego celu płyn z piaskiem. Początkowo ciecze szczelinujące były sporządzane na bazie ... głowicą. Następnie odbierany jest płyn pozabiegowy oraz medium złożowe. Istotne znaczenie ma właśnie ciecz ...

  Artykuł - 18/01/2015 - 19:33