Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Intensyfikacja wydobycia węglowodorów

    ... otaczającego górotworu, wskutek czego zatkaniu mogą ulec pory skalne, co skutkuje zmniejszeniem wydobycia ropy. Wszystkie negatywne ... solny w stężeniu 7-15% i fluorowodorowy oraz organiczne: octowy i mrówkowy, z czego pierwsze są bardziej żrące, przez co ...

    Artykuł - 18/01/2015 - 19:33