Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Co się stanie, gdy firma nie zdąży wykonać badań w czasie określonym w koncesji

  ... badań w czasie określonym w koncesji? Przedsiębiorca, któremu została udzielona koncesja na poszukiwanie bądź ... dodatkowo określając powody opóźnienia prac. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zmianę zakresu koncesji, a z ...

  Kącik eksperta - 13/04/2014 - 11:55

 2. Czy Polaków czekają wywłaszczenia ? Prawo geologiczne i górnicze a prawo do użytkowania gruntu

  ... do wywłaszczania. Należy jednak pamiętać o tym, że przedsiębiorca prowadzący wydobycie kopalin ze złóż korzysta z prawa ... niekorzystnie na ich własność. W efekcie, zarówno przedsiębiorca jak i właściciel nieruchomości mają w świetle obecnych ...

  Artykuł - 18/08/2015 - 09:36

 3. Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej gazu łupkowego

  ... się od głosu. Jedna koncesja Dotychczas przedsiębiorca chcący prowadzić prace musiał uzyskać kilka rodzajów ... zakres koncesji - wymagane będzie jedynie ich zgłoszenie. Przedsiębiorca będzie zobowiązany przygotować tylko jedną dokumentację ...

  Aktualność - 12/09/2014 - 12:46

 4. Ile firmy zapłaciły za koncesję?

  ... koncesjobiorcy. W fazie udzielenia, zmiany koncesji przedsiębiorca ponosi następujące koszty: opłata skarbowa związana z ... jej wydobytej. Zgodnie z art. 128 ustawy praw geolog. przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność w zakresie ...

  Kącik eksperta - 09/04/2014 - 21:12

 5. Program "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy"

  ... udzielania pożyczek w programie Blue Gas uważany jest przedsiębiorca inny aniżeli mikro, mały lub średni spełniający dodatkowe ... wymagań dotyczących poziomu zatrudnienia i budżetu firmy. Przedsiębiorca może ubiegać się o udzielnie pożyczki jeśli poziom ...

  Artykuł - 14/01/2015 - 10:36

 6. Nadzór państwa nad złożami węglowodorów

  ... koncesji dodatkowych wymagań, z których rozliczany będzie przedsiębiorca. Po nowelizacji procedura przetargowa stanie się jedyną ... obrotu koncesjami. W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorca mógł bez ograniczeń zbywać koncesje na podstawie przepisów ...

  Artykuł - 18/08/2015 - 09:36

 7. Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców poszukujących i rozpoznających złoża węglowodorów

  ... obniżenia wynagrodzenia, ustalanego w umowach między przedsiębiorcą a Skarbem Państwa, będzie zależna od trybu, w jakim ...

  Aktualność - 25/09/2015 - 12:37

 8. Ubywa koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego

  ... można nazwać poszukiwaniem. W zależności od jego wyniku przedsiębiorca rezygnuje z obszaru obarczonego wysokim ryzykiem i skupia swoje ...

  Aktualność - 12/09/2014 - 13:02

 9. Kto wydaje koncesje i jaka jest ścieżka udzielania koncesji?

  ... identyczna jak w toku postępowania przetargowego, na który przedsiębiorca złożył wniosek w wyłączeniem przeprowadzeni przetargu. ...

  Kącik eksperta - 09/04/2014 - 15:28

 10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przetargu na udzielenie koncesji dotyczących węglowodorów

  ... przetargowego, w wyniku którego koncesję otrzyma przedsiębiorca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, dając rękojmię ...

  Aktualność - 11/08/2017 - 11:58

Strony