Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Rekultywacja terenu

  Rekultywacja terenu Po likwidacji otworu wiertniczego należy podjąć działania ... się niwelację z jednoczesnym odtworzeniem rzeźby terenu, jak najbardziej zbliżonej do pierwotnej. Należy również ...

  Artykuł - 08/05/2014 - 02:36

 2. Likwidacja i rekultywacja terenu po wierceniu

  Galeria - 02/05/2014 - 15:29

 3. Kto zapłaci za rekultywację terenu po poszukiwaniach gazu?

  Kto zapłaci za rekultywację terenu po poszukiwaniach gazu? Rekultywacja wykonywana jest na koszt własny osoby, która spowodowała ... zm.). W praktyce oznacza to, że za rekultywację terenu zapłaci operator koncesji. Autorzy odpowiedzi: dr Monika ...

  Kącik eksperta - 16/04/2015 - 15:31

 4. Jak poszukiwanie gazu łupkowego może wpłynąć na środowisko?

  ... (wydobycie gazu z otworów), likwidacja otworów i rekultywacja terenu. Każdy z wymienionych etapów prac niesie ze sobą inny rodzaj i ...

  Artykuł - 18/09/2014 - 19:55

 5. Co dzieje się z terenem na którym prowadzone były odwierty? Jak wygląda jego późniejsze zagospodarowanie? Ile czasu musi minąć, aby teren odzyskał swoją „wartość” , „właściwości” sprzed czasu eksploatacji?

  ... Dz.U z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm. Przeprowadzona rekultywacja ma na celu doprowadzenie terenu do pełnienia jego pierwotnych funkcji, np. rolniczych. Czas ponownego ...

  Kącik eksperta - 16/04/2015 - 15:34

 6. Słowniczek dla uczniów i nauczycieli

  ... Ziemi. Polega na emitowaniu fal sejsmicznych z powierzchni terenu. Za pomocą specjalnych urządzeń (geofonów) rejestruje się odbite ... oczyszczenia z rozdrobnionego materiału skalnego. REKULTYWACJA – przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom ...

  Artykuł - 08/02/2015 - 18:42

 7. Jak będzie wyglądał teren po zakończeniu prac?

  ... górniczej zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji terenu na własny koszt. Rekultywacja ma za zadanie przywrócenie pierwotnej funkcji terenu tzn. sprzed ...

  Kącik eksperta - 04/06/2014 - 10:18

 8. Likwidacja otworu

  ... części złoża, sąsiedniego złoża kopalin oraz rekultywacja gruntów po działalności górniczej (art. 26 ust. 4 i art. 129 ... demontowane i wywożone są pozostałe elementy zabudowy terenu wiertni (obiekty pomocnicze, wyposażenie techniczne). W Polsce, wg ...

  Artykuł - 07/11/2014 - 10:59

 9. Czy wydobycie gazu łupkowego wpłynie na środowisko?

  ... urządzeń niskoemisyjnych, czy też izolację powierzchni terenu. Prawidłowa konstrukcja otworów, w tym przede wszystkich odpowiednia ... wód podziemnych ze strefy przyotworowej, zaś odpowiednia rekultywacja terenu po zakończeniu działalności górniczej pozwala na ...

  Artykuł - 18/09/2014 - 19:58