Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Czy poszukiwania gazu łupkowego wpłyną na zasoby wód?

  ... gazu z łupków na gospodarkę wodną? Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz potencjalna eksploatacja gazu łupkowego to ogromne ... w krótkim przedziale czasu.  Podczas zabiegu stymulacji złoża na 1 km odcinku otworu (założywszy, że szczelinuje się kilka - ...

  Artykuł - 18/09/2014 - 19:59

 2. Nadzór państwa nad złożami węglowodorów

  ... i kontroli nad wykonywaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów przez koncesjonariuszy. W związku z ... jak najszerszej informacji geologicznej dotyczącej złoża, do zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ...

  Artykuł - 18/08/2015 - 09:36

 3. System Geoinfonet

  ... udzielonych koncesjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie ... górniczych, parametrach wydobywania węglowodorów ze złoża. Geoinfonet ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym z ...

  Aktualność - 21/09/2015 - 09:20

 4. Słowniczek dla uczniów i nauczycieli

  ... hydrauliczne w odcinku poziomym; testy produkcyjne złoża. 2. Zagospodarowanie złoża (3-5 lat) Jeżeli wyniki prac poszukiwawczych potwierdzają ... - zezwolenie Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu z łupków. Do września 2013 r. Minister ...

  Artykuł - 08/02/2015 - 18:42

 5. Implementacja dyrektywy węglowodorowej

  ... dotyczące udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów. Jej głównym założeniem jest ... którzy mogli ubiegać się o koncesję dotyczącą danego złoża jedynie wtedy, gdy podmiot uprawniony udostępnił im tę informację. ...

  Artykuł - 18/08/2015 - 09:37

 6. Ocena nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie nowych zadań i uprawnień Państwowej Służby Geologicznej

  ... zawierającej dane dotyczące koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złóż kopalin. Przepisy te wejdą w życie 1 ... geologicznych. Do celów skutecznego przebadania złoża niezbędne jest przeprowadzenie badań na nieuszkodzonych próbkach. W ...

  Artykuł - 18/08/2015 - 09:37

 7. Polska - łupkowy przegląd tygodnia 8 - 15 grudnia 2014 r.

  ... r. Polsce obowiązywało 56 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym gazu z łupków. Koncesje te ... dotychczas żadnych zabiegów specjalnych. Odkrycie złoża gazu ziemnego typu tight gas Polskie Górnictwo Naftowe i ...

  Aktualność - 22/01/2015 - 19:48

 8. Poprawa: Rosną szacunki zasobów gazu, ale Polska nie potrafi go wydobyć

  ... szersze zjawisko przyrodnicze, jakim są niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Stopniowo postępujące rozpoznawanie przez przemysł gigantycznego potencjału tych niedocenianych ...

  Aktualność - 15/04/2015 - 12:37

 9. Wywiad z dr. inż. Sławomirem Markiem Brodzińskim – Głównym Geologiem Kraju, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska

  ... Udzielenie „łącznej” koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża wymagać ...

  Aktualność - 15/09/2014 - 12:59

 10. Czy zostały wykupione już wszystkie koncesje na gaz łupkowy? Jeśli nie, to w jakich lokalizacjach można je wykupić?

  ... (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesje ...

  Kącik eksperta - 23/04/2015 - 17:27

Strony