Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Zmiany w Iranie - wpływ na projekty łupkowe w Polsce

  ... własnością państwa stały się także wszystkie złoża na jego terytorium, a ponadto zakazane zostało udzielanie ... . Cztery z nich mają lub miały koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce. Francuski ...

  Artykuł - 21/12/2014 - 18:29

 2. Ustawy

  ... (obecnie konieczne są dwie - jedna na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, a druga na wydobycie). Koncesja będzie udzielana na 10 ... w trakcie fazy poszukiwania, po częściowym udokumentowaniu złoża. Dużym ułatwieniem będzie rezygnacja z konieczności uzyskiwania ...

  Artykuł - 11/08/2017 - 13:00

 3. Ćwiczenie z demokracji? Lokalne konflikty na tle gazu łupkowego

  ... próbne. Proces wydawania licencji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego zaczął się w Polsce w 2007 r., a do ... Energetycznej podała w raporcie z kwietnia 2011 r., że złoża gazu łupkowego w Polsce szacuje się na 5,3 bln m 3 . Te ... r. w Polsce obowiązują 72 koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym gazu z łupków. Koncesje te ...

  Artykuł - 15/08/2014 - 23:51

 4. W I kwartale 2015 r. PGNiG wykonało w Polsce 10 odwiertów - ale żaden za gazem łupkowym

  ... jest  zwiększenie współczynnika sczerpania zasobów złoża, a  tym samym zwiększenie opłacalności eksploatacji. Dwa ... mówiący o utrzymaniu wydobycia portfela krajowego poprzez rozpoznawanie nowych struktur geologicznych” – powiedział Zbigniew ...

  Aktualność - 28/04/2015 - 14:07

 5. Możliwości pracy w branży ropy i gazu

  ... na rynek węglowodorów. Są to: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, wydobycie surowców, przeróbka surowców, ... do określenia relacji występujących wód względem złoża, geofizyk: dokonuje pomiarów geofizycznych, określa ...

  Artykuł - 25/03/2015 - 12:03

 6. Kto odpowiada za wydanie decyzji o poszukiwaniach gazu łupkowego w konkretnym miejscu?

  ... Pozwolenie - koncesję – na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża na danym terenie wydaje minister właściwy do spraw środowiska. ...

  Kącik eksperta - 25/08/2015 - 14:13

 7. Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku rozpocznie działalność 1 kwietnia 2015 r.

  ... zamknięty, tight gas). Byc może pod zimia znajdują się złoża miedzi, uranu i soli potasowej, ale w tym celu konieczne sa jeszcze ... ok. 880 zakładów górniczych oraz firm prowadzących rozpoznawanie i poszukiwanie węglowodorów płynnych i gazowych. Placówka ...

  Aktualność - 30/03/2015 - 10:31

 8. Orlen zapowiada ograniczenie zaangażowania w poszukiwania gazu łupkowego w Polsce

  ... charakter niekonwencjonalny, gdzie celem poszukiwawczym są złoża typu tight gas. W 2016 roku na koncesji Sieradz planowany jest pierwszy ... podkarpackiego, których celem jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż ...

  Aktualność - 23/07/2015 - 18:09

 9. Moskwik: Pierwsze pokolenie szuka, drugie inwestuje, a dopiero trzecie czerpie zyski

  ... nastąpi dopiero wtedy, kiedy nareszcie sięgniemy po te złoża i je wydobędziemy. W ostatnich dniach spółka BNK Petroleum ... musi najpierw uzyskać koncesję na poszukiwanie oraz rozpoznawanie kopalin. Najnowsze regulacje prawa geologicznego połączyły te ...

  Aktualność - 24/03/2015 - 06:56

Strony