Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Zasoby gazu w łupkach - Europa

  ... zawartość materii organicznej (dochodząca do 20% TOC ) oraz dojrzałość termiczna wskazująca na późne „okno gazowe” ... organicznej w łupkach Geverik i Epen nie przekracza 4% TOC. Łupki posidoniowe przykrywające łupki karbońskie w basenie ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:58

 2. Zasoby gazu w łupkach - USA

  ... w tych łupkach mieści się w przedziale 3–12% TOC , a jej dojrzałość wynosi średnio 1,6% Ro (w skali refleksyjności ... której zawartość mieści się w przedziale 2–13% TOC, ze średnią wartością 4%, a jej dojrzałość termiczna wynosi około ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:56

 3. Zasoby gazu łupkowego w USA są jeszcze większe, niż dotychczas sądzono

  ... zawartość materii organicznej (średnio ok. 1,3% TOC), głębokość zalegania (od ok. 2500 do ok. 3800 m), czy dojrzałość ... w tych łupkach mieści się w przedziale 3–12% TOC , a jej dojrzałość wynosi średnio 1,6% Ro (w skali refleksyjności ...

  Aktualność - 20/07/2015 - 12:10

 4. Organic matter content in shales

  ... expressed as percentage share of the Total Organic Carbon (TOC) in the rock. It is generally assumed that in order for a shale rock to ... the target of basic tests made by petroleum geologists, its TOC content should be higher than 1 wt% and preferably in the order of wt2% or ...

  Artykuł - 11/12/2014 - 19:22

 5. Zawartość materii organicznej w łupkach

  ... udział całkowitego węgla organicznego w skale, w skrócie TOC (total organic carbon). Przyjęto, że skała łupkowa, żeby mogła ... naftowych, powinna zawierać więcej niż 1% wagowy TOC, bardziej pożądana jest zawartość rzędu 2% i więcej, jak np. w ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:12

 6. Shale gas resources - Europe

  ... to a very high content of organic matter (up to 20% TOC ) and thermal maturities indicating a late gas window, they were until ... prospects. Posidonia shales contains on average 8% TOC which over an extensive area is in the “oil window”. Moreover, ...

  Artykuł - 11/12/2014 - 19:17

 7. Shale gas resources - USA

  ... of the basin. Organic matter content ranges from 3 to 12% TOC at an average thermal maturity of 1.6% Ro (vitrinite reflectance scale). ... 45 m thick. The formation is rich in organic matter: average TOC content is 4% and ranges from 2 to 13%, at thermal maturity in the order of ...

  Artykuł - 11/12/2014 - 19:16

 8. Zasoby gazu w łupkach - USA

  ... w tych łupkach mieści się w przedziale 3–12% TOC, a jej dojrzałość wynosi średnio 1,6% Ro (w skali refleksyjności ... której zawartość mieści się w przedziale 2–13% TOC, ze średnią wartością 4%, a jej dojrzałość termiczna wynosi około ...

  Artykuł - 02/01/2015 - 15:49

 9. Zasoby gazu łupkowego w Europie

  ... zawartość materii organicznej (dochodząca do 20% TOC) oraz dojrzałość termiczna wskazująca na późne „okno gazowe” ... organicznej w łupkach Geverik i Epen nie przekracza 4% TOC. Łupki posidoniowe przykrywające łupki karbońskie w basenie zachodnioholenderskim zawierają średnio 6% TOC i zalegają na głębokości od około 1000 do 3600 m. Na znacznym obszarze ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 10:00

 10. Exploration methods – geophysical well logging

  ... be correlated with respective logging curves. For example, TOC determinations in core samples are correlated with resistivity and acoustic ... organic matter content estimated from total organic carbon (TOC); mineral composition of shale rocks; porosity and pore size ...

  Artykuł - 23/10/2014 - 13:21

Strony