Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Stan prac poszukiwawczych za gazem z łupków w Polsce - wrzesień 2016 r.

  ... łupków - wrzesień 2016 r. Mapa koncesji na węglowodory - wrzesień 2016 r. Zestawienie prac rozpoznawczych ...

  Aktualność - 26/09/2016 - 12:48

 2. Wpływ dojrzałości termicznej materii organicznej na poszukiwania gazu

  ... jest bardzo uproszczony, a warunki, w jakich tworzą się węglowodory , są odmienne w poszczególnych basenach naftowych. Jest to ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:05

 3. Profesor Grzegorz Pieńkowski: Geologia i zbyt mała ilość wierceń przyczynami braku sukcesu komercyjnego

  ... Zjednoczonych formacje łupków, z których eksploatuje się węglowodory są na ogół bardziej  kruche - w związku np. z zawartością ...

  Aktualność - 03/02/2015 - 22:33

 4. Rewolucja energetyczna w Amerykach a przyszłość regionu Zatoki Perskiej

  ... energetyczna, której źródłem są w pierwszej kolejności węglowodory ze źródeł niekonwencjonalnych, w niedługim czasie doprowadzi ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:07

 5. Ile mamy gazu w piaskowcach?

  Węglowodory w złożach niekonwencjonalnych to nie tylko gaz ziemny i ropa ...

  Aktualność - 17/03/2015 - 10:58

 6. Moskwik: Pierwsze pokolenie szuka, drugie inwestuje, a dopiero trzecie czerpie zyski

  Węglowodory znajdujące się w złożach niekonwencjonalnych to nie tylko ropa ...

  Aktualność - 24/03/2015 - 06:56

 7. Gospodarka odpadami - część 3

  ... odpadów (dotyczy to jedynie odpadów zawierających węglowodory), bioremediacja – możliwa do zastosowana także jedynie w przypadku odpadów zawierających węglowodory, składowanie: w podziemnych składowiskach odpadów, w ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:25

 8. Słowniczek dla uczniów i nauczycieli

  ... syluru występujących na obszarze Zatoki Gdańskiej. WĘGLOWODORY – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej ... wyłącznie atomy pierwiastków: węgla i wodoru. Wszystkie węglowodory składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych ...

  Artykuł - 08/02/2015 - 18:42

 9. XII Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO - EKO - TECH

  ... 8 maja 2014 r. (czwartek) godz. 11.40 - 12.10 - "Węglowodory - złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne", PGNiG SA 9 ...

  Kalendarium - 26/05/2014 - 13:25

 10. Połowa amerykańskich firm wykonujących szczelinowania hydrauliczne zostanie zlikwidowanych do końca 2015 roku?

  ... ropy. Znaczna część firm szukających i wydobywających węglowodory wierci otwory, ale nie wykonuje w nich zabiegów szczelinowania, ...

  Aktualność - 20/05/2015 - 12:56

Strony