Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Zasoby gazu w łupkach - Polska

  ... z 2012 r . Otrzymano w ten sposób sumaryczne zasoby bilansowe rzędu (najprawdopodobniej) 0,35-0,77 bln m 3 , zaś raport USGS z ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:03

 2. Gaz ziemny w Polsce w 2014 r.

  ... znane są również z przedgórza Karpat. Niewielkie zasoby gazu występują także w małych złożach obszaru Karpat oraz w ... Na przedgórzu Karpat znajduje się 26 % tych zasobów. Zasoby strefy morskiej Bałtyku oraz Karpat odgrywają rolę podrzędną ... zasobów gazu ziemnego wynosił 129,75 mld m3 (zasoby bilansowe i pozabilansowe) i w porównaniu z rokiem poprzednim zasoby ...

  Aktualność - 17/07/2015 - 11:21

 3. Ropa naftowa w Polsce według stanu na dzień 31.12.2014 r.

  ... najstarszego światowego górnictwa ropy naftowej. Obecnie zasoby tych złóż są na wyczerpaniu. W Polsce, największe znaczenie ... naftowej i kondensatu wyniósł 23 926,67 tys. t (zasoby bilansowe i pozabilansowe) i w porównaniu z rokiem poprzednim zasoby ...

  Aktualność - 20/07/2015 - 18:20

 4. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2013 r.

  ... – podlasko – lubelski)" oszacowano, że łączne zasoby wydobywalne gazu ziemnego dla lądowej i szelfowej części basenu mogą ... zasobów gazu ziemnego wynosił 134,297 mld m 3 (zasoby bilansowe i pozabilansowe). W porównaniu z rokiem poprzednim zasoby ...

  Aktualność - 18/11/2014 - 10:48