Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. [5] Ukryty skarb, czyli gdzie znajdują się złoża ropy w łupkach

  ... się wartości szacunkowe przedstawiane przez służby geologiczne poszczególnych krajów oraz koncerny poszukujące ropy. ... informacje o zasobach gazu ziemnego zawarto w artykułach: Zasoby gazu w łupkach - Europa , Zasoby gazu ziemnego - USA i Zasoby ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:57

 2. Geologia

  ... Hadro Jerzy, Wójcik Izabela: Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja; Przegląd Geologiczny, 7/2013 129.65 KB ... próbek geologicznych w nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze. PG 12/14 60.05 KB Matyasik ...

  Czytelnia - 12/01/2016 - 19:50

 3. Występowanie złóż ropy łupkowej na świecie

  ... się wartości szacunkowe przedstawiane przez służby geologiczne poszczególnych krajów oraz koncerny poszukujące ropy. ... o szacunkowej ilości 75 miliardów baryłek ropy. Ogromne zasoby znajdujące się na terytorium Rosji sprawiają, że jednocześnie ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 10:16

 4. Rodzaje zasobów gazu

  Jak duże są zasoby niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce? Skąd wynikają tak ... są prognozy, oparte na skromnych informacjach ( zasoby geologiczne prognostyczne ). Polegają one na stwierdzeniu, że w Polsce ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 12:10

 5. Gaz ziemny w Polsce w 2014 r.

  ... złóż gazu ziemnego w naszym kraju jest Niż Polski. Złoża gazu ziemnego znane są również z przedgórza Karpat. Niewielkie zasoby gazu występują także w małych złożach obszaru Karpat oraz w ... zbiornikowych Polski. Przeanalizowano trzy kompleksy geologiczne: permskie piaskowce czerwonego spągowca strefy ...

  Aktualność - 17/07/2015 - 11:21

 6. Gaz łupkowy i bursztyn – nadzieje Lubelszczyzny

  ... "Górka Lubartowska" o powierzchni 295,88 ha, którego zasoby oszacowano na 1 088 ton.  Stanowi to ponad 97% całkowitych zasobów ... wiedzę o budowie geologicznej Polski. Narodowe Archiwum Geologiczne prowadzone przez PIG-PIB, które tę wiedzę gromadzi (w postaci ...

  Aktualność - 23/07/2014 - 10:45

 7. Słowniczek dla uczniów i nauczycieli

  ... ZBIORNIKOWA - podziemna skała, w której znajdują się zasoby gazu ziemnego. STRATYGRAFIA – dział geologii zajmujący się ... Marks L., Radomski A. Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1985. Mizerski W., Sylwestrzak H. Słownik ...

  Artykuł - 08/02/2015 - 18:42

 8. Wprowadzenie do sektora upstream oil & gas w Polsce

  ... opłat. Zgodnie z artykułem 141, ustawy prawo geologiczne i górnicze, opłata eksploatacyjna zasila konto: Narodowego ... Firmy te, ze względu na rozległy zasięg działalności i zasoby finansowe mogą przeznaczyć znaczne środki na poszukiwania. ...

  Artykuł - 18/11/2014 - 11:01

 9. Sektor upstream w Polsce - wczoraj, dziś i jutro

  ... prawnych, a do najważniejszych należą m.in. Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska, ustawa o swobodzie ... naftową, co nie ulegnie zmianie ze względu na niewielkie zasoby tego surowca (ok. 25 mln ton). Struktura podmiotowa wydobycia gazu ...

  Artykuł - 12/08/2014 - 23:35

 10. Łupki polsko - duńskie, czyli o związkach geologiczno - geopolitycznych

  ... się, iż najprawdopodobniej kryje ona w sobie znaczne zasoby gazu ziemnego nie tylko na lądzie, ale i pod dnem Morza Bałtyckiego. ... izostatycznie podnosić. Wszystkie wymienione wyżej procesy geologiczne mogły spowodować ucieczkę gazu z obszarów, gdzie formacja ...

  Artykuł - 29/11/2014 - 19:06

Strony