Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Folder PIG-PIB "Oil&Gas in Poland. New Opportunities"

  ... o gazie ziemnym i ropie naftowej: ważne daty, złoża, zasoby, aspekty geologiczne i techniczne  poszukiwań i wydobycia. W folderze uwzględniono ...

  Aktualność - 04/09/2015 - 18:15

 2. Sejsmicy i ... wibrujące ciężarówki pomagają w poszukiwaniach gazu łupkowego

  ... zwykle na innej głębokości i przykrywają je inne warstwy geologiczne. Polscy naukowcy mają więc przed sobą trudne zadanie. Muszą ... na rewolucję i w Polsce. Z danych tych wynikało, że zasoby tego surowca mogą sięgać u nas nawet 5,3 bln m3. Tymczasem Polska ...

  Aktualność - 21/01/2016 - 16:20

 3. Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku rozpocznie działalność 1 kwietnia 2015 r.

  ... placówka obejmie nadzór nad firmami prowadzącymi prace geologiczne oraz eksploatację kopalin na terenie dwóch województw – ... górniczego. Ale województwo pomorskie posiada także zasoby gazu i ropy w zlożach konwencjonalnych, a takze w piaskowcach (tzw. gaz ...

  Aktualność - 30/03/2015 - 10:31

 4. III Konferencja Shale Science - Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych

  ... oraz testów produkcyjnych. Następnie określono zasoby wody potrzebne do przeprowadzenia zabiegów stymulacji złoża, ... że w Polsce wystepują specyficzne i zróżnicowane warunki geologiczne. Uczestnicy spotkania podkreślali, że polskie łupki nie mogą ...

  Aktualność - 16/06/2014 - 12:51

 5. Świat - łupkowy przegląd tygodnia 1 - 7 września 2014 r.

  ... się na terenach bardzo ubogich w wodę. Z tego powodu zasoby te są obecnie praktycznie niedostępne. Dużym utrudnieniem są również skomplikowane warunki geologiczne. USA Biały Dom kończy prace nad regulacjami dotyczącymi ...

  Artykuł - 06/01/2015 - 12:40

 6. Ćwiczenie z demokracji? Lokalne konflikty na tle gazu łupkowego

  ... Środowiska. Przewiduje się, że Polska ma największe zasoby tego surowca w Europie. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej ... z łupków (poruszane są zagadnienia prawne, środowiskowe, geologiczne i techniczne wydobycia), aby na tej podstawie skonstruować ...

  Artykuł - 15/08/2014 - 23:51

 7. Historia poszukiwań gazu łupkowego

  ... bardzo kosztownych, lecz drenujących większe partie złoża niż otwory pionowe. W 1998 roku kolejna inwestycja przyniosła ... jednego klucza do ich zasobów. Nawet niewielkie różnice geologiczne i mineralogiczne wymuszają potrzebę kolejnych badań i ... liczne raporty oceniające bardzo ogólnymi metodami zasoby gazu łupkowego w różnych krajach. Poza USA i Kanadą odnotowano ...

  Artykuł - 24/07/2018 - 13:39

 8. Brytyjski przykład walki z polskimi problemami

  ... na jej terytorium perspektywiczne dla Brytyjczyków złoża. Zasoby Midland Valley są szacowanie przez brytyjską służbę geologiczną na ... ropy łupkowej. Służba podkreśla jednak, że warunki geologiczne szkockich złóż są gorsze niż Bowland Shale w części ...

  Artykuł - 10/10/2016 - 17:32

Strony