Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Gaz ziemny w Polsce w 2014 r.

  ... znane są również z przedgórza Karpat. Niewielkie zasoby gazu występują także w małych złożach obszaru Karpat oraz w ... gazu ziemnego wynosił 129,75 mld m3 (zasoby bilansowe i pozabilansowe) i w porównaniu z rokiem poprzednim zasoby zmniejszyły się o ...

  Aktualność - 17/07/2015 - 11:21

 2. Ropa naftowa w Polsce według stanu na dzień 31.12.2014 r.

  ... najstarszego światowego górnictwa ropy naftowej. Obecnie zasoby tych złóż są na wyczerpaniu. W Polsce, największe znaczenie ... i kondensatu wyniósł 23 926,67 tys. t (zasoby bilansowe i pozabilansowe) i w porównaniu z rokiem poprzednim zasoby zmniejszyły się o ...

  Aktualność - 20/07/2015 - 18:20

 3. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2013 r.

  ... – podlasko – lubelski)" oszacowano, że łączne zasoby wydobywalne gazu ziemnego dla lądowej i szelfowej części basenu mogą ... ziemnego wynosił 134,297 mld m 3 (zasoby bilansowe i pozabilansowe). W porównaniu z rokiem poprzednim zasoby zmniejszyły się o ...

  Aktualność - 18/11/2014 - 10:48