Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

 1. Kopalina główna

  Kopalina główna Kopalina, która jest głównym przedmiotem eksploatacji. Jest to kopalina o wartości ekonomicznej lub użytkowej wyraźnie wyższej od innych ...

 2. Kopalina towarzysząca

  Kopalina towarzysząca Kopalina występująca w zasięgu eksploatacji kopaliny głównej lub w ... eksploatacji. Może być eksploatowana równolegle z kopaliną główną, ale nie kwalifikuje się do samodzielnej eksploatacji. ...

 3. Kopalina

  Kopalina Skała, minerał, substancja ciekła lub gazowa o ... Uzyskiwana jest ze złoża za pomocą procesów górniczych. Kopalina po wydobyciu ze złoża i przetworzeniu staje się surowcem ...

 4. Kopalina wydobyta

  Kopalina wydobyta Całość kopaliny odłączonej od ...

 5. Węglowodory

  ... węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu występującego jako kopalina towarzysząca. źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze ...

 6. Surowiec mineralny

  Surowiec mineralny Wydobyta kopalina wraz z produktami jej przeróbki i obróbki oraz użytecznymi ...