Hasła / Terms na literę Ł

Słownik
Łupek Przeszukaj treści na stronie

ang. shale

Drobnoziarnista skała osadowa o charakterystycznej teksturze łupkowej, wykazująca podzielność płasko równoległą zwaną łupkowatością (zdolność do pękania wzdłuż powierzchni płaskich). Podstawowymi minerałami budującymi skałę łupkową są, oprócz dominujących minerałów ilastych i kwarcu (krzemionki), występujące podrzędnie w różnych proporcjach węglany (kalcyt, dolomit), skalenie, piryt i fosforany. Ponadto łupek może zawierać wapienne, krzemionkowe lub fosforanowe szczątki szkieletów organizmów. Spośród tradycyjnie wydzielonych typów skał łupkowatość charakteryzuje część skał osadowych (łupki osadowe) i metamorficznych (łupki krystaliczne) – oba rodzaje mają wiele podtypów.

Łupki osadowe Przeszukaj treści na stronie

Drobnoziarniste (ilasto-mułowcowe) skały powstałe w wyniku diagenezy osadu w środowisku morskim lub jeziornym. Na powierzchni Ziemi wykazują charakterystyczną łupkowatość, natomiast poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom panującym pod ziemią, na znacznych głębokościach są lite, bardzo twarde i nieprzepuszczalne. Czarne łupki, które na terenie Polski powstawały m.in. w ordowiku i sylurze (ok. 420-480 mln lat temu), ze względu na zawartość gazu i ropy naftowej w przestrzeniach międzyziarnowych (porach) stanowią przedmiot zainteresowania przemysłu naftowego.